07837 895 877 | hello@ferrycake.co.uk

Rydym yn gwmni marchnata adfywiol sy’n eich ymgynhori ar eich marchnata ac yn asiantaeth sy’n cefnogi busnesau lleol. Rydym wedi ein sefydlu yn Sir Gaerfyrddin; yn rhoi cyngor, arweiniaeth a cefnogaeth blasus i SMEs, adrannau marchnata/gweithwyr proffesiynnol a chwmnïau a syniadau newydd. Ni yw’r UN asiantaeth am eich HOLL anghenion marchnata a PR, gan gynnig phecynnau marchnata a PR personol I gwrdd ag anghenion eich busnes chi.

Rydym yn gallu arwain cwmnïau Sir Gaerfyrddin, Abertawe a chwmnïau o bellach I ffwrdd ym mhob agwedd o marchnata a PR. Rydym yn cwmni allanol EFFEITHIOL sy’n cynnig cefnogaeth marchnata a PR i nifer o fusnesau.

Ddim yn siwr beth i’w wneud ynglŷn a’ch marchnata? Cysylltwch â ni i drefnu gyfarfod heb rhwymedigaeth, a dewch o hyd i sut bydd ein arweiniaeth yn eich ysbrydoli ac yn eich helpu i gysylltu â’ch cwsmeriaid .

Mae ein prif wasanaethau yn cynnwys “Social Media @ Events™” a Rheolaeth Brandiau Ar-lein, lle yr ydym yn edrych ar ôl eich proffeil ar-lein a enw da eich CEO’s, swyddogion gweithredol a’ch rheolwyr, ac ein rheolaeth o’ch cyfryngau cymdeithasol sy’n effeithiol iawn am busnesau sy’n edrych I gysylltu â a thyfu eu chwsmeriaid gan defnyddio chyfryngau cymdeithasol.